2022 . Når man ønsker at få lagt en spiral skal man tage kontakt til lægen inden ift til bestilling af spiral samt anden planlægning.

Der er kommet nye retningslinier i forhold til undersøgelse af urin for blærebetændelse. Herunder er  en kopi af vores urinundersøgelses skema, som skal udfyldes ved aflevering af urin. Når man har udfyldt skemaet enten derhjemme eller i lægehuset skal man lægge skemaet i en bakke som er stillet til rådighed på receptionsskranken. Dernæst placeres urin glasset med navn og fødselsdag på i skabet på patient toilettet.

URINUNDERSØGELSE

FORNAVN:

FØDSELSDATO:


Marker dit svar med et kryds.

Hvor længe har du haft symptomer:

Svie/smerte ved vandladning: ja nej

Hyppig vandladning: ja nej

Feber: ja nej

Smerter over lænden: ja nej

Har du menstruation: ja nej

Er du gravid: ja nej

Har du kateter: ja nej

Er det kontrol efter endt behandling: ja nej

Har du Penicillinallergi: ja nej

Øreskylning

Har du mistanke om ørevoks, kan du forsøge at skylle ørene selv, inden du kontakter lægehuset. Læs sundhedsstyrelsens vejledning i øreskylning her

Opfølgning på udeblivelsesboldene på vores skranke.

Vi oplever desværre i stigende omfang, at patienter udebliver fra aftalte konsultationer. Det er frustrerende, da det således optager tider som andre patienter kunne have gjort brug af. Vi har derfor besluttet os for, med virkning fra 1 maj 2019, at sende udeblivelsesbreve ud til vores patienter. Dette gøres enten med Post Nord eller på mail. Dette vil patienter som er udeblevet fra en aftalt konsultation uden at melde afbud i ordentlig tid opleve. Modtager man 3 udeblivelsesbreve i løbet af 6 måneder vil konsekvensen være, at vi frasiger os disse patienter.

Hvis du har bestilt tid som du alligevel ikke kan komme til, skal du derfor melde afbud.

Du kan afbestille din tid/melde afbud på 2 måder:

1. Ring senest dagen før på telefon 47174344, inden for vores telefontid og meld afbud. Har du en sen tid kan du også ringe tidligt samme dag.

2. Send en e-kons/mail, inden kl. 8.00 samme dag, hvor du skriver hvilken tid du melder afbud til.

Lægen kan undtagelsesvis vælge at trække advarslen tilbage, såfremt det manglende afbud forklares tilfredsstillende.

Udeblivelser i juli måned 2022: 34

Influenzavaccine:

Kontaktlinser og kørekort

Bruger du kontaktlister, vær da sød at medbringe briller/kontaktlinseholder når du skal have din kørekortsattest, da du skal testes både med og uden synskorrektion

Henvisninger til speciallæge og fysioterapi (også ift sundhedsforsikring).

Skal du have en henvisning til speciallæge eller fysioterapi, kræver det at du møder fysisk op i klinikken til vurdering. Det vil altid være en lægelig vurdering om der skal foretages en henvisning, uanset om patienten har en sundhedsforsikring eller ej.

Kønssygdomme hos Checkpoint i København

Det er muligt at får foretaget check af syfilis, gonore, chlamydia , HIV og hepatitis C hos checkpoint i København uden lægehenvisning.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid Sekretariatets telefontid
Mandag 8-15.45 8 – 8.45 8-12 og 13-13.30
Tirsdag 8-15.45 8 – 8.45 8-12 og 13-13.30
Onsdag 8-12 og 15.15-18 8 – 8.45 8-12
Torsdag 8-15.45 8 – 8.45 8-12 og 13-13.30
Fredag 8-15.45 8 – 8.45 8-12 og 13-13.30

Lægerne Carl Hansens Allé

Carl Hansens Allé 85
3650 Ølstykke
Telefon 47174344